Deepthi & PradyumnaMeghana & Sai krishnaRavali & VikasSanjana & PuneethSushant & Vaishnavi