Ashmitha & AdityaDinesh & VyshnaviMegha x BhuvaneshShahini & HarishShashi & PrathyushaVamsi & Harika